Norma System jest firmą działającą na rynku usług doradczych od roku 2001. Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych projektów z zakresu:

 • systemów zarządzania;
 • systemów bhp;
 • systemów ochrony danych osobowych;
 • systemów eliminujących kradzieże pracownicze;
 • wsparcia sprzedaży produktów i usług;
 • badań biznesowych;
 • analiz prawnych i proceduralnych;


Realizowane przez nas działania przeznaczone są dla firm, w których prowadzone procesy sprzedażowe, usługowe lub produkcyjne wymagają szczegółowej analizy i przebudowy procesowej. Działając na rzecz lub w imieniu naszego klienta zawsze:

 • angażujemy się w powierzone zadanie;
 • konsekwentnie wdrażamy ustalone z zarządem/kierownictwem firmy zmiany;
 • zwracamy uwagę na szczegóły i detale realizowanego projektu;
 • korzystamy z wiedzy i wieloletniego doświadczenia zdobytego w realizacji setek projektów wdrożeniowych, doradczych, szkoleniowych i badawczych;


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.
Zespół Norma System