Norma System

jest firmą działającą na rynku usług doradczo szkoleniowych od roku 2001. Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych projektów z zakresu:
- wsparcia sprzedaży produktów i usług;
- wdrażania systemów zarządzania;
- badań biznesowych;
- analiz prawnych i proceduralnych;

Grupę naszych zleceniodawców stanowią przedsiębiorstwa usługowe, handlowe oraz produkcyjne, zatrudniające od kilku do kilkuset pracowników, liderzy małej i średniej przedsiębiorczości, działający w branżach:
- automatyki przemysłowej;
- budownictwa przemysłowego;
- budownictwa wodnego i melioracyjnego;
- budowy sieci światłowodowych;
- biuroserwisowej;
- cukierniczej;
- docieplania budynków i stropów;
- elektroenergetycznej;
- elektroinstalacyjnej;
- handlowej, importowej i eksportowej;
- konfekcjonowania wyrobów;
- konfekcjonowania, pakowania i uszlachetniania aplikacji;
- obrotu wyrobami stalowymi;
- piekarniczej;
- malowania proszkowego;
- montażu sprzętu komputerowego;
- produkcji artykułów szkolnych i biurowych;
- produkcji drzwi i ościeżnic;
- produkcji ekstraktów ziołowych;
- produkcji elementów maszyn i urządzeń;
- produkcji generatorów pary;
- produkcji komponentów do pasz;
- produkcji kostki brukowej, betonu towarowego i galanterii betonowej;
- produkcji materiałów reklamowych;
- produkcji mebli;
- produkcji nadwozi samochodowych;
- produkcji opakowań;
- produkcji spożywczej;
- produkcji sprzętu medycznego;
- produkcji sprzętu rehabilitacyjnego;
- produkcji stempli i pieczątek;
- produkcji stolarki okiennej i drzwiowej;
- produkcji urządzeń chłodniczych;
- produkcji urządzeń klimatyzacyjnych;
- produkcji urządzeń wentylacyjnych;
- produkcji wyposażenia sklepów;
- produkcji zabawek;
- recyklingu urządzeń elektronicznych;
- reklamowej;
- skupu telefonów komórkowych;
- tajnego niszczenia dokumentów;
- teletechnicznej;
- usuwania powłok lakierniczych z powierzchni;


Realizowane przez nas działania przeznaczone są dla firm, w których prowadzone procesy sprzedażowe, usługowe lub produkcyjne wymagają analizy i przebudowy procesowej. Działając na rzecz lub w imieniu naszego klienta zawsze:
- angażujemy się w powierzone zadanie;
- konsekwentnie wdrażamy ustalone z zarządem/kierownictwem firmy zmiany;
- zwracamy uwagę na szczegóły i detale realizowanego projektu;
- korzystamy z wiedzy i wieloletniego doświadczenia zdobytego w realizacji setek projektów wdrożeniowych, doradczych, szkoleniowych i badawczych;

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.
Zespół Norma System