Diagnostyka, budowa i reorganizacje działów handlowych/telehandlowych

W ramach prowadzonych działań szczegółowo analizujemy stan procesów sprzedażowych zachodzących w firmie klienta. Analizie podlegają wszystkie parametry decydujące o wynikach handlowych, a w szczególności:
- planowanie, nadzorowanie i rozliczanie pracy osób odpowiedzialnych za sprzedaż;
- przyjęte systemy rozliczania i premiowania pracy handlowej;
- dostępne narzędzia sprzedażowe oraz ich wpływ na wyniki finansowe firmy;
- zasięg terytorialny działań handlowych i optymalizacja kosztów ich realizacji;
- możliwości rozwoju sprzedaży wybranego asortymentu lub usługi;
- wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie osób odpowiedzialnych za sprzedaż;
- czas pracy związany z realizacją zadań handlowych i możliwości jego efektywnego wykorzystania;
- prowadzone akcje marketingowe i promocyjne wspomagające sprzedaż;
- działania konkurencji oraz możliwości ograniczenia jej aktywności;
Analiza realizowana jest w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie handlowe, a także przy wykorzystaniu tzw. dobrych praktyk sprzedażowych. Uzyskane wnioski stanowią dla nas podstawę do budowy lub reorganizacji procesu sprzedaży, w którym jako elementy kluczowe traktujemy:
- poszukiwanie i pozyskanie klientów nowych;
- uaktywnienie klientów nieczynnych;
- wzmocnienie relacji handlowych z klientami aktywnymi;
- wzrost wyników finansowych związanych z prowadzeniem procesów sprzedażowych;
- zwiększenie efektywności osób zaangażowanych w procesy handlowe;
- optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów materialnych i personalnych;
- sprecyzowane wymagania kontrahentów naszego klienta;
W ramach budowy lub reorganizacji działu handlowego dodatkowo realizujemy:
- szkolenia sprzedażowe, których zakres dostosowany jest do braków, jakimi obarczeni są pracownicy działu handlowego;
- rekrutacje pracowników handlowych w przypadku podjęcia decyzji o zmianach personalnych;
- indywidualne instruktaże na stacjonarnych stanowiskach handlowych;
- wyjazdy szkoleniowo kontrolne realizowane z pracownikami mobilnymi;