Badanie pozycji handlowej względem konkurencji

Przy realizacji tego typu badań zbieramy, weryfikujemy, segregujemy i analizujemy dane dotyczące wyspecyfikowanych wartości ostatecznie kreujących pozycję firmy/marki naszego klienta. Ocena konkurencji realizowana jest w oparciu o zdefiniowane wcześniej obszary, których część została wymieniona poniżej:
- strategia rozwoju;
- wyniki finansowe prowadzonej działalności/zasoby finansowe konkurentów;
- struktura organizacyjna/wewnętrzna konkurentów;
- struktura zatrudnienia;
- oferta produktowa;
- klienci i dostawcy;
- sieci i kanały dystrybucyjne;
- realizowane działania promocyjno marketingowe;
Przygotowane analizy stanowią podstawę do wspólnego z klientem określenia:
- aktualnej pozycji firmy/marki;
- strategii działania umożliwiającej w przyszłości utrzymanie lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej;