Badanie potrzeb szkoleniowych

W ramach tego typu projektu identyfikujemy luki kompetencyjne oraz sugerujemy kierunki rozwoju ocenianych pracowników. Dzięki szczegółowej analizie potrzeb szkoleniowych nasz klient może:
- w sposób przemyślany kreować politykę szkoleniową;
- modyfikować system wynagradzania w oparciu o zdefiniowane motywacje pracowników;
- dostosować kulturę organizacji i przebieg procesów do aktualnych możliwości i kompetencji badanych pracowników;