Badanie realizowane w oparciu o zasadę tajemniczego klienta

Podstawą realizacji tego typu badania jest zdefiniowany przez klienta zakres oraz forma badania. Każdy z naszych klientów ma do wyboru następujące warianty współpracy:
- audyt bezpośredni;
- audyt telefoniczny;
- audyt internetowy;
w zakresie, których dobieramy odpowiednie zasady realizacji zlecenia. Po przeprowadzeniu wskazanych i określonych kontroli przygotowujemy zestawienie dowodów oraz wniosków stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań korygujących w zakresie:
- jakości obsługi świadczonej przez badany personel;
- kompetencji i wiedzy badanego personelu;
- zaangażowania w obsługę klientów osób kontrolowanych;
- estetyki oraz wyposażenia lokalu przeznaczonego do obsługi klientów;
Na życzenie naszego klienta uczestniczymy również w tworzeniu i kreowaniu nowych wzorców postępowania, których wdrożenie podyktowane jest wynikami przeprowadzonych badań.