Optymalizacja systemów zarządzania

Dla klientów szukających oszczędności finansowych związanych z funkcjonowaniem systemów opartych na wymaganiach norm ISO proponujemy optymalizację opartą o następujące zasady:
- ograniczamy obowiązującą dokumentację i zapisy do minimum;
- ograniczamy ilość i czas osób zaangażowanych w utrzymanie systemu;
- negocjujemy z jednostką certyfikującą ilości tzw. osobodni roboczych przypadających na utrzymanie systemu;
- negocjujemy z jednostką certyfikującą koszty procesu kontroli i certyfikacji/recertyfikacji systemu;
- wspólnie z klientem dokonujemy zmiany jednostki certyfikującej, jeśli jest to uzasadnione finansowo lub wizerunkowo;