Nadzorowanie systemów zarządzania

Oferujemy objęcie już wdrożonych systemów zarządzania usługą nadzoru zewnętrznego, w ramach której:
- przejmujemy rolę i zakres obowiązków pełnomocnika systemu;
- opracowujemy niezbędne instrukcje, procedury i zapisy /w pełni nadzorujemy dokumentację systemu/;
- realizujemy wymagane system zarządzania szkolenia;
- realizujemy zaplanowane audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania;
- przygotowujemy niezbędne zapisy związane z planowanymi wizytami kontrolnymi, certyfikującymi i recertyfikującymi;
- asekurujemy firmę naszego klienta w czasie realizacji kontroli zewnętrznych związanych z systemem zarządzania;