Budowa systemów certyfikacji i akceptacji kontrahentów/dostawców

Usługa budowy systemów certyfikacji i akceptacji kontrahentów/dostawców przeznaczona jest dla firm, które chcą w sposób systematyczny i powtarzalny sprawować nadzór nad swoimi partnerami, dostawcami, kontrahentami, oddziałami, filiami, przedstawicielstwami, dystrybutorami, licencjobiorcami oraz innymi podmiotami zależnymi. Pracując w oparciu o zdefiniowane potrzeby oraz wskazania naszego klienta:
- weryfikujemy i określamy najlepsze metody wprowadzenia nadzoru i kontroli;
- przygotowujemy wymaganą dokumentację standaryzującą procesy, metody działania oraz przepływ informacji;
- definiujemy osoby, metody kontroli, czas kontroli, wskaźniki i zestawy analiz potrzebne do prowadzenia nadzoru;
- wdrażamy system certyfikacji/akceptacji w określonych strukturach i pionach organizacyjnych wskazanego podmiotu;
- prowadzimy wymagane szkolenia, spotkania i nadzory wdrożeniowe;
- kontrolujemy poszczególne etapy wprowadzania systemu;
Naszym klientom proponujemy również współpracę w zakresie samej kontroli podmiotów zależnych. Badanie realizowane jest w oparciu o istniejące już wzorce i kryteria, którymi dysponuje klient, a które winny być przestrzegane w wyznaczonej do kontroli firmie. Każda przeprowadzona przez nas kontrola kończy się pisemnym podsumowaniem stanu rzeczywistego, w którym wskazujemy niezbędne do realizacji działania mające na celu eliminację zdefiniowanych problemów.