Realizacja szkoleń audytorów wewnętrznych systemów zarządzania

Jako zespół w pełni doświadczony we wdrażaniu i kontroli systemów zarządzania oferujemy szkolenia audytorów wewnętrznych w zakresie następujących norm:
- ISO 9001: standard związany z optymalizacją i powtarzalnością procesów produkcyjnych i/lub usługowych;
- ISO 14001/EMAS: standard związany z ograniczeniem oddziaływania na środowisko naturalne;
- ISO/TS 16949: standard przeznaczony dla producentów i dostawców działających w branży motoryzacyjnej;
- ISO/OHSAS 18001: standard wspomagający działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;
- ISO 20000: standard dotyczący zarządzania usługami IT;
- ISO 22000/HACCP: standard przeznaczony dla przedsiębiorstw związanych z produkcją i obrotem środków spożywczych;
- ISO 27001: standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- ISO 29990: standard przeznaczony dla szkół i ośrodków kształcenia;
- ISO 50001: standard dotyczący zarządzania energią;
- PN EN 15038: standard przeznaczony dla dostawców usług tłumaczeniowych;
- BRC/IFS: standard przeznaczony dla producentów żywności pod marką własną;
Opracowana przez nasz zespół formuła spotkań szkoleniowych kładzie nacisk na:
- pełne zaangażowanie osób uczestniczących w szkoleniu;
- praktyczną realizację treningów audytowych;