Analiza zgodności działań klienta z wymaganiami przepisów prawa pracy

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej narażeni są na kontrole instytucji państwowych, które działają w oparciu o donosy niezadowolonych pracowników. Dlatego istotnym jest, aby w każdym momencie i każdym miejscu prowadzonej działalności realizować procesy produkcyjne lub usługowe zgodnie z obowiązującym prawem pracy. Usługa oceny zgodności działania z wymaganiami prawnymi dedykowana jest dla firm, w których ryzyko potencjalnych niedomagań, a co za tym idzie wysokich kar, jest duże. Świadczona przez nas analiza zgodności realizowana jest w następujących po sobie etapach:
- identyfikacja przepisów prawa pracy, które dotyczą prowadzonej przez naszego klienta działalności;
- kontrola zgodności postępowania, zapisów, dokumentów, instrukcji i procedur z wymaganym stanem prawnym;
- identyfikacja niedomagań i niezgodności naruszających prawo pracy;
- przygotowanie szczegółowego raportu wraz ze wskazaniami roboczymi dla osoby odpowiedzialnej za nadzór;
- asekuracja i kontrola w trakcie realizacji procesu usuwania niezgodności;