Ocena i weryfikacja personelu uczestniczącego w sprzedaży

Diagnostyka, rozwój, budowa lub reorganizacja działu handlowego praktycznie zawsze związana jest z oceną skuteczności handlowej osób odpowiedzialnych za sprzedaż. Realizowana przez nas weryfikacja wskazanych sprzedawców dotyczy:
- skuteczności działania handlowego;
- zaangażowania w powierzone obowiązki handlowe;
- rozumienia procesów i zależności handlowych;
- wiedzy i umiejętności sprzedażowych;
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy definiujemy obszary braków i niedomagań osób odpowiedzialnych za sprzedaż, a przygotowane przez nas oceny są podstawą do zaplanowania i realizacji zmian kompetencji handlowych poszczególnych osób.