Analiza zgodności działań klienta z wymaganiami przepisów ochrony środowiska

Zgodność postępowania przedsiębiorców z określonymi wymaganiami ochrony środowiska będzie w najbliższych latach kluczowym elementem ingerencji instytucji państwowych i europejskich w działalność firm. Dlatego już teraz proponujemy naszym klientom przeprowadzenie analizy zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Analizując wszystkie procesy zachodzące w firmie identyfikujemy te, których sposób prowadzenia determinują obowiązujące wymagania. W ramach prowadzonych prac:
- identyfikujemy przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą prowadzonej przez naszego klienta działalności;
- kontrolujemy zgodność postępowania, zapisów, dokumentów, instrukcji i procedur z wymaganym stanem prawnym;
- identyfikujemy obszary niezgodności związanych z ochroną środowiska;
- przygotowujemy raport wraz ze wskazaniami roboczymi dla osoby odpowiedzialnej za nadzór nad ochroną środowiska;
- asekurujemy i kontrolujemy proces usuwania niezgodności;