Analiza zgodności działań pracowników z procedurami i instrukcjami

W imieniu naszych zleceniodawców realizujemy jawne lub niejawne kontrole postępowania pracowników w wyznaczonymi procedurami postępowania. Wymagane badania realizujemy w miejscach wskazanych przez klienta, na podstawie wyspecyfikowanych wymagań i kryteriów oceny. Każda zrealizowana przez nas kontrola kończy się raportem, w którym wskazujemy:
- wszystkie zaistniałe uchybienia związane z postępowaniem i pracą kontrolowanych osób;
- błędy natury krytycznej, które bezwzględnie należy wyeliminować;
- proponowane działania naprawcze, korygujące i zapobiegawcze;
W ramach prowadzonych prac kontrolujemy, nadzorujemy i asekurujemy naszego klienta w procesie usuwania stwierdzonych niezgodności.