Rekrutacja personelu odpowiedzialnego za sprzedaż

Na życzenie naszego klienta rekrutujemy pracowników działów handlowych. Opracowane przez nas metody doboru sprzedawców lub partnerów handlowych zapewniają:
- identyfikację osób z odpowiednim potencjałem sprzedażowym;
- pozyskanie elastycznych, świadomych oraz stabilnych emocjonalnie pracowników;
- wskazanie osób chcących pracować i skłonnych do poświęceń;
W trakcie realizowanych z kandydatami spotkań odrzucamy osoby roszczeniowe oraz niestabilne zawodowo.