Wprowadzanie nowych pracowników w procesy sprzedażowe

Nowo zatrudnionym pracownikom w sposób skuteczny przekazujemy niezbędną wiedzę handlową, dbając o zachowanie wszystkich standardów obowiązujących w firmie naszego klienta. Wskazane osoby wdrażamy w odpowiedni system planowania i raportowania pracy kładąc nacisk na systematykę działań i rzetelną obsługę klientów. Dodatkowo, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i możliwości naszego klienta opracowujemy standardy i formuły prawne związane z zatrudnieniem osób odpowiedzialnych za sprzedaż. Naszym podstawowym zadaniem jest optymalizacja kosztów zatrudnienia nowego pracownika przy maksymalnym wykorzystaniu jego potencjału i zalet handlowych.