Realizacja szkoleń dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż

Diagnozując, budując i reorganizując działy handlowe, tworząc systemy ocen i wynagradzania pracy osób zaangażowanych w sprzedaż, kontrolując pracę setek przedstawicieli handlowych w terenie, rekrutując dziesiątki pracowników działów sprzedaży pozyskaliśmy praktyczną wiedzę, którą traktujemy, jako fundament naszych szkoleń. Uczymy praktycznego rozwiązywania problemów sprzedażowych, wskazując na istotne zagrożenia i eliminując najczęściej popełniane błędy handlowe. Realizowane przez nas szkolenia wzbogacamy zadaniami i ćwiczeniami sprzedażowymi, a każdą serię przeprowadzonych spotkań zamykamy szkoleniem praktycznym na danym stanowisku handlowym.
Dla pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za sprzedaż proponujemy szkolenia w następującej tematyce:
- zasady bycia skutecznym handlowcem;
- metody oceny potencjału zakupowego klienta;
- zasady biznesowe, jakimi kieruje się klient przy współpracy handlowej;
- reguły postępowania i zachowania przy obsłudze klienta;
- podstawowa wiedza i wyposażenie handlowca;
- planowanie pracy handlowej oraz czasu jej realizacji;
- pierwszy kontakt handlowy i autoprezentacja;
- gesty i mowa ciała w relacjach handlowych z klientem;
- profesjonalna prezentacja produktu lub usługi;
- techniki i metody sprzedaży;
- negocjacje handlowe;
- przyjmowanie reklamacji handlowych;
- windykacja należności;
- telefoniczne prowadzenie rozmów handlowych;
- elektroniczna obsługa klientów handlowych;
- zasady ekonomicznej eksploatacji pojazdu w pracy handlowca;
Szczegółowy zakres, czas oraz intensywność realizowanych przez nas szkoleń dobierana jest na podstawie przeprowadzonych audytów kontrolnych, a także w oparciu o sugestie osób zarządzających procesami sprzedażowymi.