Realizacja szkoleń menadżerskich dla kadr zarządzających sprzedażą

Dla osób zarządzających strukturami handlowymi przygotowaliśmy szkolenia związane z następującymi zagadnieniami:
- modele, zasady i standardy funkcjonowania działów handlowych;
- budowa autorytetu lidera zespołu handlowego;
- zarządzanie czasem pracy lidera zespołu handlowego;
- delegowanie zadań i celów sprzedażowych;
- rekrutacja pracowników handlowych;
- aspekty prawne i formalne zatrudniania pracowników handlowych;
- wprowadzanie nowych pracowników do zespołu handlowego;
- motywowanie i wynagradzanie podległych pracowników handlowych;
- ocena pracy i zaangażowania podległych pracowników handlowych;
- realizacja spotkań z podległą kadrą handlową;
- rozwiazywanie i kierowanie konfliktami w dziale handlowym;
- zasady i sposoby zwalniania pracowników handlowych;
- prawo pracy w dziale handlowym;
- badanie satysfakcji i percepcji klientów handlowych;
- badanie satysfakcji i zadowolenia podległej kadry handlowej;
- identyfikacja potrzeb szkoleniowych podległej kadry handlowej;
- projektowanie i realizacja konkursów sprzedażowych w zespole handlowym;
- badanie pozycji handlowej względem konkurencji;
- działania dywersyjne względem konkurencji handlowej;