Badanie satysfakcji i zadowolenia kadry pracowniczej

W większości przedsiębiorstw o ugruntowanej strukturze organizacyjnej i personalnej w sposób naturalny tworzą się nieformalne grupy pracownicze mające realny wpływ na działanie poszczególnych pionów organizacyjnych. Ostateczny kształt i zakres działania tego typu struktur zależny jest między innymi od:
- odczuwanej satysfakcji /negatywnej lub pozytywnej/;
- zaangażowania w powierzone obowiązki;
- motywacji do działania;
- luk kompetencyjnych;
- rzeczywistych potrzeb szkoleniowych;
Realizowane przez nas badanie ma na celu identyfikację ewentualnych problemów w wyżej wymienionych zakresach, a uzyskane wyniki stanowią podstawę do pełniejszego wykorzystania drzemiącego w załodze potencjału.